Thursday, July 9, 2009

Guru Bhajans

Jaya Guru Omkara

C-------------G-----------------------C
Jaya Guru Omkara Jaya Jaya Sadguru Omkara
C-------------------G--
Brahma Vishnu Sadashiva
G-------------------------C
Hara Hara Hara Hara Mahadeva

Om Namah Shivay Gurave

D-----------A---------G---------A----
Om Namah Shivaya, Gurave Sachidananda,
------G-A-D
Murta Ye

D-------A------------G------------A--
Namastasmai, Namastasmai, Namastasmai
--G-------D
Namo Namaha

Om Guru

Dm----------------C----Dm--
Om Guru, Om Guru, Deva Deva
Dm-------------C------Dm-
Aja Ki Jai, Ananda Ki Jai

No comments:

Post a Comment