Thursday, July 9, 2009

Bhajans - AOL - to begin

OM Namah Shivay

Am----------------G-----------Am--
Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya

G--------Am-Em----Am-------Em—Am--
Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya

Am-------Em---Am—(G?)------Em--Am
Shivaya Namah Om Shivaya Namah Om

Am-------Em---Am-----Em----Am-----
Shivaya Namah Om Om Namah Shivaya

Om Namo Bhagavate

Em------G---------Am-----Em
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Em---------Am------Em
Vasudevaya,Vasudevaya

Guru Brahma

A---------------------E--------------------A
Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheswaraha 2x
--------D-------------A---------E-------------A--
Guru Sakshat Para-Prahma Tasmai Shri Gurave Namah 2x

Ganesh Sharanam

D
Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha
A
Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha
D
Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha


Ganapati Om Jaya Ganapati Om

Am---------------G--------Am
Ganapati Om Jaya Ganapati Om
C----------------G--------Am
Ganapati Om Jaya Ganapati Om
Am----C---G-----Am
Ganapati, Ganapati


Bhajamana Ma

--D--------------G---D----A---D
BHAJAMANA MA MA MA MA 2X
--D---------G—-D--------------A--D
ANANDA MAYI MA MA ANANDA RUPA MA MA 2X

No comments:

Post a Comment